Kryptowaluty stały się tematem powszechnym. Za sprawą bitcoina świat usłyszał o możliwościach dawanych przez tę formę płatności. Kwestią waluty wirtualnej zainteresowało się również państwo polskie. Posłowie, przyjmując ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jednocześnie zatwierdzili definicję tego środka płatniczego.

Innowacyjne regulacje prawne dla kryptowalut

Głosowanie nad ustawą przebiegło bardzo spokojnie. Wystarczy powiedzieć, że brało w nim udział aż 438 posłów, z czego 424 opowiedziało się za projektem (10 osób wstrzymało się od głosu, zaledwie 4 było przeciw). To niebywała zgodność w warunkach polskich, ale tematyka była również poważna. Kryptowaluty nie stanowią bowiem trzonu ustawy, są tylko dodatkiem do istotniejszych kwestii przeciwdziałania terroryzmowi oraz tzw. praniu pieniędzy.

Nowe prawo poniekąd zastępuje ustawę pochodzącą z 2000 roku, jednocześnie dostosowując nasze regulacje do obowiązujących dyrektyw unijnych. Działania rządu są wymierzone przeciwko terroryzmowi (w każdej postaci), a także malwersacjom finansowym.

Próba zdefiniowania rynku kryptowalut

Instytucje obowiązane to podmioty finansowe jasno określone w polskim prawie. Do ich obowiązków należy między innymi dbałość o bezpieczeństwo finansowe swoich klientów (całość jest określona w stosownych zapisach). Nowe zmiany w prawie odnoszą się do ,,podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na wymianie walut wirtualnych”. W świetle nowej ustawy, będą one zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego swoim klientom, podobnie jak wspomniane wcześniej instytucje.

Ustawa kierowana jest do giełd walut wirtualnych oraz osób prowadzących tzw. portfele wirtualne. Stworzenie odpowiednich zapisów umożliwia sprawniejszy monitoring transakcji na rynku. Ma to pomóc w wyłapywaniu podejrzanych przedsięwzięć, które mogą okazać się niezgodnymi z naszym prawem. Za kontrolę przepisów odpowiada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

 ,,Pionierskie” podejście do kryptowaluty

Chociaż zmiany w przepisach nie są przełomowe, wyróżniają nas na tle innych państw. To właśnie w prawie polskim po raz pierwszy ujęto definicję waluty wirtualnej. We wprowadzonej ustawie scharakteryzowano ją jako ,,cyfrowe odwzorowanie wartości, wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany”. Kryptowaluty są przechowywane w sposób elektroniczny i stanowią również element tzw. handlu elektronicznego.

Nowa ustawa w jaśniejszy sposób określa zasady instytucji obowiązanych. Pozwala również na płynniejszą współpracę między Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej a zagranicznymi jednostkami analityki finansowej (wraz z Europolem). Uregulowanie rynku w obliczu dynamicznych zmian, stało się istotnym problemem. Uchwalone prawo przewiduje także kary finansowe dla instytucji, nie wywiązujących się z przestrzegania zapisów nowej ustawy. Trzeba również pamiętać o tym, że definicja waluty wirtualnej pojawiła się poniekąd jako dodatek. Główną rozpatrywaną kwestią było bowiem przeciwdziałanie malwersacjom finansowym, a także szeroko pojętemu terroryzmowi.